Хмаро орієнтоване навчальне середовище, віртуалізація, мобільність – основні напрямки розвитку загальної середньої освіти ХХІ століття

Основний зміст статті

Світлана Литвинова

Анотація

Литвинова С.Г. Хмаро орієнтоване навчальне середовище, віртуалізація, мобільність – основні напрямки розвитку загальної середньої освіти ХХІ століття.


У статті на основі узагальнення наукових результатів і дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес уточнено напрямки стратегічного розвитку загальної середньої освіти у ХХІ столітті.

Деталі статті

Як цитувати
Литвинова, С. (2014). Хмаро орієнтоване навчальне середовище, віртуалізація, мобільність – основні напрямки розвитку загальної середньої освіти ХХІ століття. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 206-213. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2989
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Концептуальні засади розвитку електронної освіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.mon.gov.ua – Назва з екрану.
2. Литвинова С. On-line навчальне середовище вчителя-предметника загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //journal.iitta.gov.ua/ index.php/itlt/ article/ view/356/313UnJjrHC8DR4
3. Литвинова С. Віртуальна учительська за хмарними технологіями / Литвинова С. Г. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – No 2 (106) – С. 23–25.
4. Литвинова С. Віртуальні предметні спільноти / С. Г. Литвинова // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (1–2 березня 2012 року м. Суми). – Суми : РВВ СОІППО, 2012. – С. 39–42.
5. Литвинова С. Хмарні технології: особливості діяльності вчителів-предметників у віртуальних предметних спільнотах / С. Г. Литвинова // Теорія та методика електронного навчання. Вип. ІV. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2013. – С. 165–170.
6. Литвинова С. Хмаро орієнтоване середовище управління школою / С. Г. Литвинова // Міжнародний науковий конгрес «Інформаційне суспільство в Україні». Тези доповідей. – Київ : Український Дім, 2013. – С. 64–66.
7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ru/ documents/15828.html.
8. Парламентські слухання «Доступність та якість загальної середньої освіти : стан і шляхи поліпшення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.