Сутність і структура інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища

Основний зміст статті

Ірина Онищенко

Анотація

Онищенко І. В. Сутність і структура інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища.


У статті розкрито сутність інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища, визначено його роль у професійній підготовці майбутніх педагогів. Обґрунтовано думку про те, що інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище є складною педагогічною системою, яка охоплює інформаційні, організаційні, інтелектуальні, методичні, технічні, програмні ресурси й підвищує ефективність та якість підготовки фахівців.

Деталі статті

Як цитувати
Онищенко, І. (2014). Сутність і структура інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 213-219. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2990
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Гордійчук Г. Б. Використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу для підготовки педагогів / Г. Б. Гордійчук, Д. В. Зінченко // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : зб. наук. праць. – Вип. 7. – Вінниця : Планер, 2010. – С. 309–311.
2. Коткова В. Підготовка майбутнього фахівця початкової школи в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / В. Коткова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. педагог. у-ту ім. Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – Вип. 35. – С. 101–107.
3. Петухова Л. Є. Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища : [монографія] / Л. Є. Петухова. – Херсон : Айлант, 2007. – 220 с.
4. Петухова Л. Є. Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Л. Є. Петухова; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – 564 с.
5. Полякова Л. П. Державне управління інформаційно-освітнім середовищем інноваційних університетських комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з державного управління : 25.00.02 / Л. П. Полякова; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2010. – 36 с.
6. Розина И. Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация как прикладная область коммуникативных исследовании [Электронный ресурс] / И. Н. Розина. –
Режим доступа: http://ifets.ieee.org/ Russian/depository/v8_ 12/html
7. Щолок О. Б. Інформаційно- навчальне середовище як чинник формування компетентності самоосвіти у майбутнього фахівця / О. Б. Щолок // Освітнє середовище як методична проблема: [зб. наук. праць]. – Херсон : Вид-во ХДУ. – 2006. – С. 183–184.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.