Фасилітація як інноваційна технологія в начально-виховному процесі

Основний зміст статті

Ольга Просіна

Анотація

Просіна О. В. Фасилітація як інноваційна технологія в начально-виховному процесі.


У статті розкрито сутність поняття «фасилітація», значення фасилітованої технології у формуванні толерантного, творчого, критичного мислення. Визначені основні якості особистості вчителя-фасилітатора: атрактивність, асертивність, толерантність. Охарактеризовано необхідні навички для організації фасилітованої дискусії.

Деталі статті

Як цитувати
Просіна, О. (2014). Фасилітація як інноваційна технологія в начально-виховному процесі. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 224-229. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2992
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Масол Л. Образ – слово – думка: полікультурний діалог в освітньому просторі / Л. Масол // Мистецтво та освіта. – 1999. – No 4. – С. 38–45.
2. Учимся фасилитировать: [метод. пособ. для учит., студ. пед. спец., препод.] / Лушин П. В., Ржевская З. А., Данникова Е. Г., Колтко Н. А., Миненко О. А. – Кировоград, 2003. – 52 с.
3. Формування образного мислення: [наук.-метод. видання] / за ред. Л. Масол, В. Рагозіної, М. Скирди. – Нью-Йорк; К., 2001. – 78 с.
4. Шахматова С. И. Педагогическая фасилитация: особенности формирования и развития [Электронный ресурс] / С. И. Шахматова // Профессиональное образование / Приложение «Новые педагогические исследования». – 2006. – No 3 – М. : ИСОМ, 2006. – С. 118–120. – Режим доступа: http://www.rsvpu.ru/filedirectory/4072/pedagogicheskaya-fasilitaciya.pdf

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.