Концептуальні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу

Основний зміст статті

Лариса Сергеєва

Анотація

Сергеєва Л. М. Концептуальні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу.


У статті представлені концептуальні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу на основі модернізації змісту управлінської діяльності керівних кадрів профтехосвіти з урахуванням регіонального аспекту, державно-громадського управління, інституційних підходів до управління його розвитком, взаємодії навчальних закладів та регіональних центрів зайнятості, механізмів диверсифікації управління ПТНЗ.

Деталі статті

Як цитувати
Сергеєва, Л. (2014). Концептуальні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 230-237. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2993
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Концепція професійної освіти України. Постанова Міністерства народної освіти УРСР, Міністерства праці УРСР, Академії наук УРСР від 24 липня 1991 р. No 7/52/59. – 14 с.
2. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в України // Освіта України. – Від 20 липня 2004 р. – No 56–57. – С. 3–5.
3. Концепція Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. No 1723-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://guonkh.gov.ua/content/documents/12/1105/Attaches/Kontseptsiya.doc
4. Концепція розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010–2020 роки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України : офіц. вид. МОН України. – 2010. – No 17/18. – С. 13–19.
5. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: [монографія] / О. П. Мещанінов. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 460 с.
6. Ничкало Н. Г. Развитие человеческого капитала – стратегическое задание профессионального образования / Н. Г. Ничкало // Модернизация профессионального образования : теория, опыт, проблемы / сост. Т. Ю. Ломакина; под. науч. ред. Т. Ю. Ломакиной; Федеральное государственное научное учреждение «Институт теории и истории педагогики» РАО / [монография] . – М. : ФГНУ ИТИП РАО, 2012. – 318 с. – С. 201–220.
7. Сергеєва Л. М. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика : [монографія] / Л. М. Сергеєва; за наук. ред. В. В. Олійника. – К.; Херсон : Айлант, 2013. – 452 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.