Феномен полікультуралізму в педагогічному дискурсі

Основний зміст статті

Дар’я Фурт

Анотація

Фурт Д. В. Феномен полікультуралізму в педагогічному дискурсі.


У статті з’ясовано сутнісні характеристики феномену полікультури як одного зі складників сучасних підходів до навчання з позицій осягнення не лише власних національних культурних надбань та знань, а й долучення до знаннєвих цінностей інших країн та народів; здійснено аналіз таких суміжних понять, як «полікультура», «мультикультура», «інтеркультура», «крос-культура».

Деталі статті

Як цитувати
Фурт, Д. (2014). Феномен полікультуралізму в педагогічному дискурсі. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 244-249. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2995
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Баяновська М. Р. Полікультурне виховання як складник загальнонаціональної системи виховання / М. Р. Баяновська, П. М. Тірала // Відродження. – 1998. – No 3. – С. 30–32.
2. Крос-культурний підхід у викладанні іноземної мови студентам-філологам / З. Бакум, О. Пальчикова // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Вип. 13. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич, 2012. – С. 3–7.
3. Науменко А. В. Формирование кросскультурной компетентности как структурного компонента профессионального сознания педагога дошкольного образовательного учреждения / А. В. Науменко. – Мурманск : МГГУ, 2011. – 111 с.
4. Панченков А. О. Полікультурне виховання в школі / А. О. Панченков // Відкритий урок. – 2001. – No 9–10. – С. 14–18.
5. Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз / за ред. Н. Г. Ничкало, В. О. Кудіна. – Черкаси : Вибір, 2000. – 366 с.
6. Симоненко М. В. Актуальність полікультурної освіти в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / М. В. Симоненко. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology/theory-and-methods-of-studying-education-and-training/3238-smonenko-mb
7. Совет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для Европы»: Док. DECS / SC / Sec (96)43. – Берн, 1996.
8. Фукуяма Ф. Идентичность и миграция [Електронний ресурс] / Ф. Фукуяма. – Режим доступу : http://n-europe.eu/content/index.php?p=1290.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.