Роль викладача ВНЗ у забезпеченні потреб студентів у здоровому способі життя

Основний зміст статті

Наталія Швець

Анотація

Швець Н. А. Роль викладача ВНЗ у забезпеченні потреб студентів у здоровому способі життя.


У статті висвітлено педагогічні умови, що забезпечують ефективне формування здорового способу життя студентів в освітньому процесі вишу. Розкрито внутрішні і зовнішні чинники, що зумовлюють мотивацію студентів до здорового способу життя. Розглянуто основні цільові установки програмно-методичного забезпечення формування здорового способу життя студентської молоді та принципи побудови освітнього процесу.

Деталі статті

Як цитувати
Швець, Н. (2014). Роль викладача ВНЗ у забезпеченні потреб студентів у здоровому способі життя. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 250-255. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2996
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Біда О. А. Збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді в освітньому процесі / О. А. Біда // Вісник Черкаського ун-ту. Серія: Педагогічні науки. - Черкаси, 2012. – No 24 (237). – С. 12–15.
2. Борисов Б. А. Организация и методика проведения практических занятий в вузе по учебной дисциплине «Физическая культура» : [учеб. пособие] / Б. А. Борисов. – Кемерово, 2005. – 453 с.
3. Вольнская Е. В. Воспитание культуры здоровья в профессиональной подготовке студентов педагогического вуза : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Е. В. Вольнская. – Тула, 2009. – 22 с.
4. Краснов И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян / И. С. Краснов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2004. – No 2. – С. 61–63.
5. Раевский Р. Т. Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни студентов / Р. Т. Раевский, С. М. Канишевский; под общ. ред. Р. Т. Раевского. – Одесса : Наука и техника,
2008. – 556 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.