Антропологічний підхід до управлінської культури фахівців сільськогосподарської галузі

Основний зміст статті

Світлана Яшник

Анотація

Яшник С. В. Антропологічний підхід до управлінської культури фахівців сільськогосподарської галузі.


Аналізується категорія ментальності в аспекті виявлення глибинних феноменів психіки етносів, які регулюють поведінку і спосіб буття особистості у світі. Характеризується видова ментальність та звертається увага на необхідності врахування менталітету у формуванні управлінської культури.

Деталі статті

Як цитувати
Яшник, С. (2014). Антропологічний підхід до управлінської культури фахівців сільськогосподарської галузі. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 255-261. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2997
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Богиня Д. П. Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії та практики / Д. П. Богиня, М. В. Семикіна; передмова І. Ф. Кураса. – К. : Шторм, 2003. – 382 с.
2. Додонов Р. А. Теория ментальности: учение о детерминантах мыслительных автоматизмов / Роман Александрович Додонов. – Запорожье: р/а «Тандем-У». – 1999. – 264 с.
3. Ковальов О. Л. Час у структурі традиційної ментальності (на матеріалах української етнології) / Олександр Леонідович Ковальов. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2011. – 168 с.
4. Коган Н. Л. Цель и смысл жизни человека / Н. Л. Коган. – М. : Мысль, 1984. – 252 с.
5. Костриця Н. М. Культурологічна підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі: [монографія] / Н. М. Костриця. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2012. – 400 с.
6. Мединська Ю. Я. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01 / Ю. Я. Мединська. – О., 2005. – 20 с.
7. Присяжнюк Ю. П. Українське селянство XIX–XX ст.: еволюція, ментальність, традиціоналізм: [навч. пос. для студ. іст. факультетів] / Юрій Петрович Присяжнюк. – Черкаси : Відлуння Плюс, 2002. – 120 с.
8. Розин В. М. Введение в культурологию / В. М. Розин. – М. : Междунар. пед. академия, 1994. – 104 с.
9. Сніжко В. В. Нариси з психоетнічної екології України / Валерій Володимирович Сніжко. – К. : Веселка, 2001. – 334 с.
10. Старовойт І. С. Збіг і своєрідність західноєвропейської і української ментальностей. Філософсько-історичний аналіз / Іван Сергійович Старовойт. – Тернопіль: Діалог, 1997. – 256 с.
11. Урбанович А. А. Психология управления / А. А. Урбанович. – Мн. : Харвест, 2001. – 640 с.
12. Фурман А. В. Психокультура української ментальності / А. В. Фурман. – Тернопіль : НДІ МЕВО, 2011. – 168 с.
13. Ходаківський Є. І. Психологія управління / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 608 с.
14. Шейко В. М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець XIX – XX ст.): В 2 т. [монографія] / В. М. Шейко. – Х. : Основа, 2001. –Т. 2. – 400 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.