Зміст і напрями діяльності наукової школи професора Н. В. Гавриш

Основний зміст статті

Олена Гнізділова

Анотація

Гнізділова О. А. Зміст і напрями діяльності наукової школи професора Н. В. Гавриш.


У статті висвітлено основні здобутки представників наукової школи доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Наталії Василівни Гавриш. Головну увагу зосереджено на розкритті основних граней її науково-педагогічної діяльності як автора численних наукових публікацій, наукового керівника дисертаційних праць, редактора фахових наукових збірників і часописів, члена спеціалізованих учених рад, лідера науково-педагогічної школи «Психолого-педагогічні та соціальні аспекти дошкільної і початкової освіти».

Деталі статті

Як цитувати
Гнізділова, О. (2014). Зміст і напрями діяльності наукової школи професора Н. В. Гавриш. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 268-274. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2999
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек

Посилання

1. Варяниця Л. О. Дитяча субкультура як фактор соціалізації в молодшому дошкільному віці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Л. О. Варяниця; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2005. – 20 с.
2. Водолага Н. В. Навчання розповідання дітей старшого дошкільного віку в театральній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська мова)» / Н. В. Водолага; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2001. – 20 с.
3. Вчені ЛНУ. Довідник. Гавриш Наталія Василівна (педагог, доктор педагогічних наук, професор) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.lnpu.edu.ua/ua/resource/bibliography/scientific_lnpu/Gavrish.html
4. Гавриш Н. В. Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному віці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська мова)» / Н. В. Гавриш. – К. : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2002. – 40 с.
5. Гнізділова О. А. Наукові школи вищих педагогічних навчальних закладів Східної України ХХ століття: теорія, досвід, перспективи: [монографія] / О. А. Гнізділова // Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Вид-во ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 388 с.
6. Курінна С. М. Особливості соціалізації дітей шести–семи років у різних умовах життєдіяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / С. М. Курінна; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2004. – 20 с.
7. Лопатіна Г. О. Методика навчання діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец.13.00.02 «Теорія і
методика навчання (українська мова)» / Г. О. Лопатіна. – Луганськ, 2012. – 20 с.
8. Луганський національний універитет імені Тараса Шевченка. Кафедра дошкільної та початкової освіти / Кадровий склад кафедри [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,2500
9. Макаренко І. В. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей раннього віку з особливими потребами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / І. В. Макаренко; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 с.
10. Малахова О. В. Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / О. В. Малахова; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 20 с.
11. Міністерство освіти і науки України. Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/regionalnews/18894-vitaemo-laureata-dergeavnoyi-premiyi-ukrayini-v-galuzi-osviti-2013-roku-gavrish-nataliyu-vasilivnu
12. Наукові школи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,1826
13. Саприкіна О. В. Розвиток активного мовлення дітей третього року життя художньо-продуктивній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська мова)» / О. В. Саприкіна; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – О., 2008. – 20 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.