Особливості співпраці вищих навчальних закладів України та Польщі в контексті євроінтеграції

Основний зміст статті

Євгенія Гордійчук

Анотація

Гордійчук Є. С. Особливості співпраці вищих навчальних закладів України та Польщі в контексті євроінтеграції.


У статті розглядаються тенденції розвитку освітньої системи України в аспекті євроінтеграції освіти у контексті Болонської угоди. Досліджено особливості вищої професійної освіти Польщі та обґрунтовано важливість практичного використання вітчизняною професійною освітою прогресивного досвіду цієї країни.

Деталі статті

Як цитувати
Гордійчук, Є. (2014). Особливості співпраці вищих навчальних закладів України та Польщі в контексті євроінтеграції. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 274-279. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3002
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек

Посилання

1. Андрушкевич Ф. Польський «освітній прорив» та його значення для українських освітніх інновацій / Ф. Андрушкевич // Вища освіта в Україні. – 2010. – No 4. – С. 103–108.
2. Міжнародні програми навчання за кордоном [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ksada.org/html/int3u.html
3. Общая справка о системе образования в Польше [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.educationsystems.info/item466.html
4. Програма розвитку вищої освіти України «Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу» / за редакцією В. Г. Кременя. упорядники: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин / Київ – Тернопіль : Видавництво ТДПУ, 2004. – 147 с.
5. Савина А. К. Польша: международная тематика в содержании общего образования / А. К. Савина // Педагогика. – 2010. – No 2. – С. 94–99.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.