Ідеї реформування освіти в Західній Європі в період ХІХ століття

Основний зміст статті

Ірина Колесник

Анотація

Колесник І. О. Ідеї реформування освіти в Західній Європі в період ХІХ століття.


У статті розкрито роль національних освітніх перетворень, визначено основні чинники розвитку педагогічної науки, глобальні тенденції розвитку освіти, характерні для країн Європи й США досліджуваного періоду. Доведено, що реформування шкільної системи сприяло інтенсивному промисловому зростанню, розвитку педагогічної науки, а також відбиває потребу суспільства в підготовці через школу різнобічно розвинених, ініціативних людей, готових до активної діяльності в різних галузях економічного, політичної й громадського життя.

Деталі статті

Як цитувати
Колесник, І. (2014). Ідеї реформування освіти в Західній Європі в період ХІХ століття. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 279-283. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3004
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек

Посилання

1. Джуринский А. Н. Размышления над историей педагогики / А. Н. Джуринский // Педагогика. – 2001. – No 6. – С. 72–80.
2. Катков М. Н. Наша учебная реформа с примечаниями Л. Поливанова / М. Н. Катков. – М. : [б.и.], 1890. – 48 с.
3. Козлова Г. Н. Воспитание в отечественной общеобразовательной средней школе: цели, сфера действия, результаты : [монографія] / предисловие А. А. Фролова / Г. Н. Козлова. – Н. Новгород : Изд. НГПУ, 1999. – 297 с.
4. Константинов Н. А. Очерки по истории средней школы / Н. А. Константинов. – М. : Учпедгиз, 1947. – 247 с.
5. Энциклопедия общественного воспитания и обучения. – СПб. – М. : Изд-во М. О. Вольф, 1913. – 67 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.