Уплив соціально-політичних чинників на формування багатомовності в Канаді

Основний зміст статті

Валерія Устименко

Анотація

Устименко В. В. Уплив соціально-політичних чинників на формування багатомовності в Канаді.


У статті розглянуто поняття двомовності та багатомовності як важливі аспекти соціально-політичного життя в Канаді. Основну увагу приділено причинам виникнення та етапам розвитку багатомовності.


 

Деталі статті

Як цитувати
Устименко, В. (2014). Уплив соціально-політичних чинників на формування багатомовності в Канаді. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 292-296. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3006
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек

Посилання

1. Бондарчук Т. Використання психологічних особливостей білінгвізму в процесі організації двомовного навчання / Т. Бондарчук // Вісник Львів. ун-ту ім. Івана Франка : серія педагогічна. – 2008. – Вип. 23. – С. 63–73.
2. Гаманюк В. А. Іншомовна освіта Німеччини у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика : [монографія] / В. А. Гаманюк. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – 375 с.
3. Першукова О. О. Багатомовна освіта – пріоритетний напрям розвитку європейської мовної галузі / О. О. Першукова // Порівняльно-педагогічні студії. – No 3–4. – 2010. – С. 12–16.
4. Тишков В. А. История Канады / В. А. Тишков, Л. В. Кошелев // М: Мысль, 1982. – 268 с.
5. Чернякова Ж. Мультилінгвізм як проблема порівняльно- педагогічних досліджень / Ж. Чернякова // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя: Психолого-педагогічні науки. – 2011. – No 1. – С. 36–39.
6. Яковлева О. Моделі багатомовності – світовий досвід : Канада, Південно-Африканська республіка, Індія, Сінгапур [Електронний ресурс] / О. Яковлева. – Режим доступу: http: //dc-
summit.info/temy/nacionalnaja-identichnost/2280-modeli-bagatomovnosti-svitovij-dosvid-1.html
7. Duff Patricia A. Multilingualism in Canadian schools: Myths, realities and possibilities / Patricia A. Duff // Canadian Journal of Applied Linguistics. – Vol. 10, Issue 2. – 2007. – P. 149–163.
8. Official Languages Act [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ocol-clo.gc.ca/html/act_loi_e.php.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.