Соціально-педагогічний супровід молодої сім’ї, яка перебуває у стані кризи

Основний зміст статті

Наталія Олексюк

Анотація

Олексюк Н. С. Соціально-педагогічний супровід молодої сім’ї, яка перебуває у стані кризи.


У статті охарактеризовано причини виникнення сімейних криз та виявлено чинники, що впливають на розвиток кризового стану в молодій сім’ї. Автором висвітлено особливості життєдіяльності молодої сім’ї у стані кризи, розкрито зміст соціально-педагогічного супроводу означеної категорії сімей. Обґрунтовано шляхи оптимізації соціально-педагогічної роботи з нею.

Деталі статті

Як цитувати
Олексюк, Н. (2014). Соціально-педагогічний супровід молодої сім’ї, яка перебуває у стані кризи. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 302-308. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3008
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про

Посилання

1. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога: [навчальний посібник для ВНЗ] / Людмила Миколаївна Завацька. – К. : Видавничий дім «Слово», 2008. – 240 с.
2. Зайцева З. Г. Діяльність центрів соціальних служб для молоді щодо здійснення соціальних робіт з молодою сім’єю в Україні / З. Зайцева // Соціальна робота : теорія, досвід, перспективи. – К. : 2006. – 256 с.
3. Кравченко Т. Сучасна сім’я у вимірі її вартостей / Т. Кравченко // Рідна школа. – 2002. – No1. – С. 15–17.
4. Критична ситуація. Самореалізація: [словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів] / [за ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової]. – К. : УДЦССМ, 2000. – 260 с.
5. Руденко Т. П. Молода сім’я в сучасній Україні: соціально-філософський аналіз: дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Руденко Тамара Петрівна. – К. : КПІ, 2004. – С. 152–154.
6. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах : [метод. посіб.] / І. Д. Звєрєва та ін. – К. : Держсоцслужба, 2006. – 104 с.
7. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями: [навч.-метод. посіб.] / Капська А. Й., Олексюк Н. С., Калаур С. М., Фалинська З. З. – Тернопіль: Астон, 2010. – 304 с.
8. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з сім’єю в Україні : теорія та методика [монографія] / Ірина Миколаївна Трубавіна. – Харків : Нове слово, 2007. – 395 с.
9. Холостова Е. И. Социальная работа с семьей : [учебное пособие] / Е. И. Холостова. – М. : Изд.-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 212 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.