Розвиток здатності до педагогічної творчості майбутніх учителів початкових класів

Основний зміст статті

Інна Талаш

Анотація

Талаш І. О. Розвиток здатності до педагогічної творчості майбутніх учителів початкових класів.


У статті зроблено спробу проаналізувати етапи розвитку здатності майбутніх учителів до педагогічної творчості, з’ясувати чинники, що впливають на розвиток творчої особистості студентів педагогічних факультетів, виявити потенційні можливості інноваційних педагогічних технологій у процесі становлення особистості майбутнього професіонала.

Деталі статті

Як цитувати
Талаш, І. (2014). Розвиток здатності до педагогічної творчості майбутніх учителів початкових класів. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 326-330. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3012
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про

Посилання

1. Богданова І. М. Педагогічні інновації в системі підготовки вчителя: кінець ХХ – початок ХХІ століття: [монографія] / Інна Михайлівна Богданова. – Одеса : М. П. Черкасов, 2009. – 157 с.
2. Гончаров С. М. Методи та технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу : [навч.-метод. посіб.] / С. М. Гончаров, В. А. Гурин. – Рівне : НУВГП, 2010. – 451 с.
3. Гузій Н. В. Особистісно-орієнтовані технології дидаскалогічної підготовки майбутнього педагога : [метод. посіб.] / Наталія Василівна Гузій. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 45 с.
4. Загальна психологія: [підручник] / за ред. С. Д. Максименка – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 704 с.
5. Мареева В. Модернизация высшего педагогического образования / В. Мареева, А. Данилюк // Педагогика. – 2007. – No 9. – С. 66–72.
6. Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 230 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.