ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

О. Б. Кисельова

Анотація


Кисельова О. Б. Інноваційні шляхи формування компетентності самоосвіти студентів у навчальному процесі педагогічного університету.

У статті розглянуто сутність, структуру компетентності самоосвіти майбутнього педагога в умовах відкритого інформаційно-навчального простору. Особливу увагу приділено аналізу інноваційних шляхів її формування у навчальному процесі педагогічного університету.

Ключові слова: самоосвіта, компетентність самоосвіти, інформаційно-навчальне середовище, технологія, майбутній педагог.

Киселева О. Б. Инновационные пути формирования компетентности самообразования студентов в учебном процессе педагогического университета.

В статье рассмотрены сущность, структура компетентности самообразования будущего педагога в условиях открытой информационно-учебной среды. Особенное внимание уделено анализу инновационных путей формирования указанной компетентности в учебном процессе педагогического университета.

Ключевые слова: самообразование, компетентность самообразования, информационно-учебная среда, технология, будущий педагог.

Kyselyova  O. B. Innovative ways of forming the self-educational competence of students in the educational process of a pedagogical university.

The article reviews the essence and structure of self-educational competence of a future teachers in the conditions of open informative-educational environment. The especial attention is directed on the analysis of innovative ways of its formation in  educational process of a pedagogical university.

Key words: self-education, self-educational competence, informative-educational environment, technology, a future teacher.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.