Культура здорового способу життя як важливий складник особистості майбутнього вчителя

Основний зміст статті

В. Є. Андріанов
Т. В. Андріанов

Анотація

Андріанов В. Є., Андріанов Т. В. Культура здорового способу життя як важливий складник особистості майбутнього вчителя.


У статті обґрунтовано необхідність розв’язання проблеми виховання здорового способу життя студентів як важливий чинник гармонійного становлення особистості.


 

Деталі статті

Як цитувати
Андріанов, В., & Андріанов, Т. (2013). Культура здорового способу життя як важливий складник особистості майбутнього вчителя. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 3-6. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3261
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Афанасьєв Д. В. Аналіз мотивації студентів щодо здорового способу життя та фізичної активності /Д. В. Афанасьєв, І. В. Городинська // Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф.
[Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації], (Херсон, 7 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки України, Херсонський державний університет. – Херсон, 2011. – С. 192–193.
2. Білоконна Н. І. До проблеми збереження здоров’я студентів вищої педагогічної школи /Н. І. Білоконна, С. П. Білоконний // Матеріали регіон. наук.-практ. конф. [Здоров’я дітей, підлітків, молоді та здоров’язберігаючі технології в освіті], (Кривий Ріг, 6 квітня 2012 р.) / Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ» . – Кривий Ріг, 2012. – С. 30–33.
3. Жеребцов Ю. Здоровый образ жизни и физическая культура студентов Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара (социологические аспекты) / Ю. Жеребцов, О. Татаровський // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання], (Дніпропетровськ, 12–13 квітня 2012 р.) / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 78–82.
4. Лапіна К. М. Фізична активність – ознака здорового способу життя / К. М. Лапіна, Ю. А. Харченко, М. М. Твердохліб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України. – Суми, 2007. – С. 257–261.
5. Павленко Е. Е. Здоровый образ жизни студенческой молодежи / Е. Е. Павленко // Матеріали І Всеукр. наук.-метод. конф. [Актуальні проблеми формування здорового способу життя студентської молоді методами фізичної культури], (Харків, 19 жовтня 2011 р.) / М-во освіти і науки України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків, 2011. – С. 21–25.
6. Ткачук О. Г. Медико-біологічні проблеми здорового способу життя студентської молоді / О. Г. Ткачук, О. М. Бойко // Матеріали І Всеукр. наук.-метод. конф. [Актуальні проблеми формування здорового способу життя студентської молоді методами фізичної культури], (Харків, 19 жовтня 2011 р.) / М-во освіти і науки України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків, 2011. – С. 47–50.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.