Діагностування стану готовності студентів економічного університету до творчої самореалізації в майбутній професійній діяльності

Основний зміст статті

А. В. Волосенко

Анотація

Волосенко А. В. Діагностування стану готовності студентів економічного університету до творчої самореалізації в майбутній професійній діяльності.


У статті проаналізовано стан готовності студентів–майбутніх викладачів до творчої самореалізації, узагальнено думку студентів про заходи щодо підвищення ефективності їх творчої самореалізації в навчальному процесі університету.

Деталі статті

Як цитувати
Волосенко, А. (2013). Діагностування стану готовності студентів економічного університету до творчої самореалізації в майбутній професійній діяльності. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 10-13. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3263
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс / В. И. Андреев : В 2 кн. – Казань : Изд-во КГУ, 1996. – Кн. 1. – 568 с.
2. Лісниченко А. П. Підготовка майбутнього вчителя до творчої самореалізації в професійній діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лісниченко Алла Павлівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011.
3. Морозова М. А. Формирование готовности студентов к самореализации в образовательном процессе вуза [текст] : дис. ... канд. пед. наук / М. А. Морозова. – Ульяновск, 2009.
4. Тяллєва І. О. Формування готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійній діяльності в системі післядипломної освіти : дис. ... канд. наук: 13.00.04 / Тяллєва Ірина Олексіївна, 2009.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.