Лінгводидактичні аспекти мовної підготовки майбутніх фахівців

Основний зміст статті

Н. О. Голівер

Анотація

Голівер Н. О. Лінгводидактичні аспекти мовної підготовки майбутніх фахівців.


У статті на основі узагальнення, зіставлення наукової інформації конкретизовано поняття «лінгводидактика», «комп’ютерна лінгводидиктика», розкрито засади формування іншомовної комунікативної компетенції мовної особистості.

Деталі статті

Як цитувати
Голівер, Н. (2013). Лінгводидактичні аспекти мовної підготовки майбутніх фахівців. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 14-17. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3264
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Н. О. Голівер, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології: [навч. посіб.] / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : Просвіта, Книга пам’яті України, 2000. – 368 с.
2. Пиотровская К. Р. Современная компьютерная лингводидактика / К. Р. Пиотровская // Научно-техническая информация. Сер. 2. Информационные процессы и системы. – М., 1991. – No 4. – 33 с.
3. Полат Е. С. Интернет в гуманитарном образовании : [учеб. пособ. для студ. высших учебных заведений] / Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ; под ред. Е. С. Полат. – М. : Владос, 2001. – 272 с.
4. Levi М. CALL: Context and Conceptualisation [Electron. resourse] / М. Levi. – Oxford: Oxford University Press, 1997. – Режим доступа : http://www.llas.ac.uk/resources/
5. Reinecke W. Einige Bemerkungen zur Linquodidaktik als Bestandteil einer Theorie des Fremdsprachenunterrichts // Deutsch als Fremsprache(16). 1979. – H. 5. S. 257–263.
6. Reinecke W. Linguodidaktik Zur Theorie des Fremdsprachenerwerbs. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopaedie, 1985. – 199 s.
7. Roche J. Interkulturelle Sprachdidaktik Gunter. Narr Verlag Tuebingen, 2001. – 248 s.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.