Формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних педагогічних технологій

Основний зміст статті

А. К. Зичков

Анотація

Зичков А. К. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних педагогічних технологій.


У статті розглянуто проблеми фахової компетентності як складника інноваційної діяльності майбутнього вчителя початкових класів.

Деталі статті

Як цитувати
Зичков, А. (2013). Формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних педагогічних технологій. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 44-48. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3270
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Бондар В. І. Конкурентоздатність педагога як складова його професійної компетентності / В. І. Бондар // Початкова школа. – 2008. – No7. – С. 22–23.
2. Вдовиченко Р. Функціонально-посадові вимоги до професійної управлінської діяльності керівника школи / Р. Вдовиченко // Рідна школа. – 2005. – No 2. – С.16–21.
3. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту / Н. Л. Коломинський. – Київ : МАУП, 1996. – 176 с.
4. Коротков Е. Концепція якості освіти / Е. Коротков // Підручник для директора. – 2006. – No 7. – С. 11–14.
5. Прасол Д. Структура прогностичного компонента та його роль в управлінській діяльності / Д. Прасол // Соціальна психологія. – 2005. – No 5 (13). – C. 38–45.
6. Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика:[монографія] / Т. М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2005. – 384 с.
7. Тонконога Е. П. Проблемы повышения профессиональной квалификации руководителей школ / Е. П. Тонконога. – М. : Педагогика, 1987. – 236 с.
8. Третьяков П. И. Управление школой по результатам: Практика педагогического менеджмента / П. И. Третьяков. – М. : Новая школа, 1997. – 228 с.
8. Фатхутдинов Р. Концепция подготовки специалистов по менеджменту / Р. Фатхутдинов // Высшее образование в России. – 1996. – No4. – С. 31–38.
9. Филиппов А. В. Работа с кадрами: психологический аспект / А. В. Филиппов. – М., 1990. – 255 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.