Навчання курсантів вищих військових навчальних закладів іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання

Основний зміст статті

В. Г. Златніков

Анотація

Златніков В. Г.  Навчання курсантів вищих військових навчальних закладів іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання.


У статті наголошується, що іншомовне спілкування стає важливим елементом професійної діяльності майбутніх офіцерів Збройних сил України; розглядаються особливості навчання курсантів вищих військових навчальних закладів іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання. Проаналізовано основні причини, що зумовлюють складність сприймання на слух військової термінології.

Деталі статті

Як цитувати
Златніков, В. (2013). Навчання курсантів вищих військових навчальних закладів іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 48-52. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3271
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Балабін В. В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу / В. В. Балабін. – К. : Логос, 2002. – 315 с.
2. Бігич О. Б. Методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні у студентів мовних спеціальностей / О. Б. Бігич // Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: [курс лекцій]. – К. : Ленвіт, 2011. – С. 175–188.
3. Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови XX–початку ХХІ століття / Д. В. Василенко. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 220 с.
4. Нелюбин Л. Л. Учебник военного перевода. Английский язык. Общий курс / Л. Л. Нелюбин, А. А. Дормидонтов, А. А. Васильченко. – М. : Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство МО СССР, 1981. – 379 с.
5. Судзиловский Г. А. Англо-русский военный словарь / Г. А. Судзиловский, В. М. Полюхин, В. Н. Шевчук и др. – М. : Воениздат, 1987. – 1343 с.
6. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти / О. Б. Тарнопольський. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2005. – 248 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.