Діалогічна концепція гуманітарно-культурної освіти на психолого-педагогічному факультеті

Основний зміст статті

Г. В. Дьяконов

Анотація

Дьяконов Г. В. Діалогічна концепція гуманітарно-культурної освіти на психолого-педагогічному факультеті.


У статті аналізується й обґрунтовується діалогічний підхід до побудови концепції гуманітарно-культурної освіти на психолого-педагогічному факультеті. Розкриваються засади, принципи, аспекти і перспективи розроблення і впровадження цієї концепції в практику професійної підготовки майбутніх практичних психологів і соціальних педагогів.

Деталі статті

Як цитувати
Дьяконов, Г. (2013). Діалогічна концепція гуманітарно-культурної освіти на психолого-педагогічному факультеті. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 32-37. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3273
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Г. В. Дьяконов, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

доктор психол. наук, професор

Посилання

1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – М. : Советская Россия, 1979. – 320 с.
2. Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. – М. : Изд. полит. литературы, 1991. – 413 с.
3. Бубер М. Два образа веры / М. Бубер. – М. : Республика, 1995. – 468 с.
4. Братченко С. Л. Диагностика личностно-развивающего потенциала : [метод. пособ. для школьных психологов] / С. Л. Братченко. – Псков : Изд-во Псковского областного института повышения квалификации работников образования, 1997. – 64 с.
5. Дмитриева Л. Г. Диалогический подход к формированию психологической готовности будущего учителя к субъект-субъектному педагогическому взаимодействию : автореф. дис. на соискание ученой степени докт. пед. наук / Л. Г. Дмитриева. – Москва, 2011.
6. Дьяконов Г. В. Основы диалогического подхода в психологической науке и практике / Г. В. Дьяконов. – Кировоград : Полиграфия, 2007. – 847 с.
7. Емельянов Ю. Н. Обучение паритетному диалогу / Ю. Н. Емельянов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1991. – 107 с.
8. Зазулина Л. В. Дидактико-діалогічна модель підвищення кваліфікації вчителя / Л. В. Зазулина // Освіта і управління. – 1999. – Том 3. – No 1. – С.123–134.
9. Ковалев Г. А. Психология воздействия : автореф. дис. на соискание ученой степени докт. психол. наук / Г. А. Ковалев– М. : Изд-во НИИОиПП АПН СССР, 1991. – 51 с.
10. Копьев А. Ф. Взаимоотношение «Я»-«Другой» и его значение для практической психологии / А. Ф. Копьев // Московский психотерапевтический журнал. – 1999. – No 2. – С. 48–60.
11. Кучинский Г. М. Психология внутреннего диалога / Г. М. Кучинский. – Минск : Университетское, 1988. – 206 с.
12. Панферов В. Н. Диалог и общение / В. Н. Панферов // Человек в мире диалога : [тезисы докладов и сообщений всесоюзной конференции]. –Л. : АН СССР, 1990. – С. 100–102.
13. Флоренская Т. А. Диалог в практической психологии / Т. А. Флоренская. – М. : Изд-во НИИОПП, 2006. – 244 с.
14. Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии : Сочинения / С. Л. Франк. – М. : Правда, 1990. – С. 183–559.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.