Екпериментальне дослідження активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками

Основний зміст статті

В. В. Кирикилиця

Анотація

Кирикилиця В. В. Екпериментальне дослідження активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками.


У статті на основі аналізу результатів експериментального дослідження визначено рівні сформованості критеріїв активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками.

Деталі статті

Як цитувати
Кирикилиця, В. (2013). Екпериментальне дослідження активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 59-64. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3277
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Єгорова Е. Б. Мотивація професійного вибору школярів / Е. Б. Єгорова // Проблеми освіти: [наук.-метод. зб.]. – К. : ІСДО. – 1998. – No 11. – С.114–115.
2. Китайгородская Г. А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам / Г. А. Китайгородская. – М. : Изд-во Моск.ун-та, 1986. – 100 с.
3. Максименко С. Д. Загальна психологія: [навч. посіб.] / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.
4. Програма з англійської мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект / колектив авторів: С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей, Ю. В. Головач. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 246 с.
5. Бондаренко Г. П. Професійна термінологія як засіб формування мовленнєвої компетенції майбутнього фахівця [Електронний ресурс]. / Г. П. Бондаренко :– Режим доступу: http://www.bdpu.org

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.