Модель формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів пожежної безпеки у процесі професійної підготовки

Основний зміст статті

В. М. Король

Анотація

Король В. М. Модель формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів пожежної безпеки у процесі професійної підготовки.


У статті подається методологічне та теоретичне обґрунтування моделі формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів пожежної безпеки у процесі професійної підготовки на засадах суб’єктно-діяльнісного та компетентнісного підходів, стисло розкрито зміст кожного її компонента.

Деталі статті

Як цитувати
Король, В. (2013). Модель формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів пожежної безпеки у процесі професійної підготовки. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 71-78. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3279
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

В. М. Король, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

підполковник с.ц.з. МНС України

Посилання

1. Новиков А. М. Методология научного исследования : [учебно-метод. пособие] / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М. : Либроком, 2010. – 280 с.
2. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи з 01.12.2009 No 808 «Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.38208.1&nobreak=1

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.