Математична алгоритмічна компетентність: теоретико-методичні основи формування, структура та рівні

Основний зміст статті

В. В. Корольський
А. М. Капіносов

Анотація 

Корольський В. В., Капіносов А. М. Математична алгоритмічна компетентність: теоретико-методичні основи формування, структура та рівні.


У статті розкрито теоретико-методичні основи формування алгоритмічної компетентності як виду математичної компетентності, визначено її структуру і рівні.Деталі статті

Як цитувати
Корольський, В., & Капіносов, А. (2013). Математична алгоритмічна компетентність: теоретико-методичні основи формування, структура та рівні. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 78-84. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3280
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографії авторів

В. В. Корольський, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат техн. наук, професор

А. М. Капіносов, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, ст. викладач

Посилання

1. Габай Т. В. Педагогическая психология / Т. В. Габай. – М. : Академия, 2003. – 240 с.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.
3. Захарійченко Ю. О. Проект концептуального проведення в Україні зовнішнього незалежного оцінювання / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний // Вісник ТІМО. – 2009. – No9. – С. 5–29.
4. Коменський Я. А. Избранные педагогические сочинения: Том 2 / Я. А. Коменський – М. : Педагогика, 1982. – С. 174–191.
5. Копаев А. В. Алгоритм как модель алгоритмического процесса [Электронный ресурс] / А. В. Копаев. – Режим доступа: URL: http: //www. rusedu.ru.
6. Лапчик М. П. Вычисления. Алгоритмизация. Програмирование / М. П. Лапчик. – М. : Просвещение, 1998. – 208 с.
7. Ляшенко О. І. Тест загальної навчальної компетентності як складова зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів / О. І. Ляшенко, С. А. Раков, М. Зелман // Вісник ТІМО. – 2009. – No6. – С. 4–10.
8. Макаренков Ю. А. Что такое алгоритм? / Ю. А. Макаренков, А. А. Столяр. – Мн. : Нар. освіта, 1989. – 127 с.
9. Фридман Л. М. Логико-психологический анализ школьных задач / Л. М. Фридман. – М. : Педагогика, 1977. – 207 с.
10. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – No3. – С. 58–64.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.