Підготовка майбутніх учителів за спеціалізацією «Християнська етика»

Основний зміст статті

Л. Ю. Москальова

Анотація

Москальова Л. Ю. Підготовка майбутніх учителів за спеціалізацією «Християнська етика».


У статті розкрито компетенції в підготовці майбутніх учителів християнської етики, представлено сутність основних вимог до викладачів, які мають забезпечити навчально-виховний процес у цьому напрямі.

Деталі статті

Як цитувати
Москальова, Л. (2013). Підготовка майбутніх учителів за спеціалізацією «Християнська етика». Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 98-101. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3284
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Л. Ю. Москальова, Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

доктор пед. наук, професордоктор пед. наук, професор

Посилання

1. Махортова М. В. Духовно-нравственное воспитание личности на основе православной этики: Социально-философский аналіз : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11 «Социальная философия» / Махортова Марина Владимировна. – Ставрополь : Северокавк. гос. техн. ун-т, 2000. – 174 с.
2. Куликова И. Я. История христианской музыки как компонент целостной музыкально-исторической подготовки студентов педагогического вуза : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» / Куликова Ирина Яковлевна. – М. : МГОПУ им. М. А. Шолохова, 2004. − 167 с.
3. Столяров И. Н. Место и роль христианской этики в формировании духовно-ценностных ориентаций молодежи : дис. ... канд. филос. наук: 22.00.06 «Социология духовной жизни» / Столяров Игорь Николаевич. − М. : МПГУ, 1996. − 169 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.