Принципи підготовки студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі

Основний зміст статті

Ю. О. Ніколаєнко

Анотація

Ніколаєнко Ю. О. Принципи підготовки студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі.


У статті проаналізовано принципи підготовки студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі. Визначено специфіку кожного принципу в системі іншомовної підготовки майбутніх аграріїв.

Деталі статті

Як цитувати
Ніколаєнко, Ю. (2013). Принципи підготовки студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 102-106. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3285
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Комарова Э. П. Основы обучения иноязычному профессионально ориентированному опосредованному общению в системе вузовского образования / Э. П. Комарова. – Воронеж : Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с.
2. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М. : Русский язык, 1989. – 276 с.
3. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку делового общения: [учеб. пособ.] / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – К. : Ленвит, 2004. – 191 с.
4. Шубин Э. П. Языковая коммуникация и обучение иностранным языкам / Э. П. Шубин. – М. : Просвещение, 1972. – 350 с.
5. Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь / А. Н. Щукин. – М. : Астрель: АСТ : Хранитель, 2007. – 746 с.
6. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 260 p.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.