Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище сучасного вищого навчального закладу як засіб формування професіоналізму майбутніх фахівців

Основний зміст статті

І. В. Онищенко

Анотація

Онищенко І. В. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище сучасного вищого навчального закладу як засіб формування професіоналізму майбутніх фахівців.


У статті на основі системно-структурного аналізу розглянуто теоретико-методологічні проблеми формування інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища сучасного ВНЗ, особливості його впливу на систему освіти та підвищення якості підготовки фахівців.

Деталі статті

Як цитувати
Онищенко, І. (2013). Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище сучасного вищого навчального закладу як засіб формування професіоналізму майбутніх фахівців. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 111-116. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3287
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

І. В. Онищенко, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

1. Банчук М. Створення єдиного медичного освітнього простору України у руслі загальноєвропейської стратегії на прикладі вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів / М. Банчук // Персонал. – 2009. – No 1. – С. 72–76.
2. Воропай Н. Використання інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища у формуванні самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця початкової освіти / Н. Воропай // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції [«Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах освіти»], (Херсон, 6-7 травня 2010 р.). – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – С. 51–54.
3. Закон України «Про Національну програму інформатизації». – К. : Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998. – No 27–28. – 18 с.
4. Коткова В. Підготовка майбутнього фахівця початкової школи в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / В. Коткова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – Випуск 35. – С. 101–107.
5. Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ: [монографія] / Р. С. Гуревич, Г. Б. Гордійчук, Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський та ін.; за ред. проф. Р. С. Гуревича. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2011. – 348 с.
6. Петухова Л. Є. До оцінювання взаємодії у моделі «Викладач-студент-середовище» / О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, Н. А. Воропай // Наука і освіта. – 2011. – No 4. – С. 401–405.
7. Петухова Л. Є. Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища: [монографія] / Л. Є. Петухова. – Херсон : Айлант, 2007. – 220 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.