Діяльнісно-практичний компонент у структурі професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики

Основний зміст статті

Н. М. Попович

Анотація

Попович Н. М. Діяльнісно-практичний компонент у структурі професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики.


У статті проаналізовано сутність діяльнісно-практичного компонента у структурі професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики. Обґрунтовано зміст практичної підготовки студентів в умовах вищого навчального закладу.

Деталі статті

Як цитувати
Попович, Н. (2013). Діяльнісно-практичний компонент у структурі професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 122-126. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3289
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Н. М. Попович, Київський університет імені Бориса Грінченка

докторант

Посилання

1. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / С. И. Архангельский. – М. : Высшая школа, 1980. – 384 с.
2. Білоус О. С. Формування творчої активності студентів у процесі навчання предметам музичного циклу / О. С. Білоус // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: [зб. наук. праць] / ред. кол.: О. Г. Мороз, Н. В. Гузій. – Вип. 2 (12). – К. : НПУ, 2004. – С. 59–62.
3. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение: Избранные психологические труды. – М. : Ин-т практической психологии, 1996. – 390 с.
4. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 206 с.
5. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М. : Педагогика-Пресс, 1996. – 536 с.
6. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. / под ред. В. В. Давыдова. – Т. 2. – М. : Педагогика, 1983. – 318 с.
7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т.2 – М. : Педагогика, 1989. – 324 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.