Вплив ціннісних орієнтацій на формування іміджу майбутнього вчителя

Основний зміст статті

І. В. Размолодчикова

Анотація

Размолодчикова І. В. Вплив ціннісних орієнтацій на формування іміджу майбутнього вчителя.


У статті здійснено спробу проаналізувати вплив ціннісних орієнтацій на формування та розвиток особистості сучасного вчителя початкових класів.

Деталі статті

Як цитувати
Размолодчикова, І. (2013). Вплив ціннісних орієнтацій на формування іміджу майбутнього вчителя. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 126-131. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3290
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Бондар Л. Виховання моральних цінностей у школярів / Л. Бондар // Початкова школа. – 2000. – No12. – С. 45.
2. Державна програма «Вчитель». – К., 2002. – 30 с.
3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К. : Райдуга, 1994.
4. Дурминенко Є. А. Саморозвиток як творення особистості / Є. А. Дурминенко, Л. І. Кормиш // Педагогічний пошук. – Луцьк, 1996. – No 3. – С. 19–23.
5. Жорносек І. Деякі ціннісні орієнтації молоді: [наук.-метод. зб.] / І. Жорносек. – К., 1997. – 187 с.
6. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности / Андрей Григорьевич Здравомыслов. – М. : Политиздат, 1986. – 223 с.
7. Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках / М. В. Кларин. – М. : Арена, 1994. – 290 с.
8. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М. : Знание, 1979. – 47 с.
9. Табачек І. В. Формування та розвиток особистості сучасного вчителя: дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.10 / І. В. Табачек. – К., 2005. – 173 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.