Використання методу проектів у професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти

Основний зміст статті

Н. В. Рогальська

Анотація

Рогальська Н. В. Використання методу проектів у професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти.


У статті розглядається проблема удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти, зокрема йдеться про використання у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів методу проектів.

Деталі статті

Як цитувати
Рогальська, Н. (2013). Використання методу проектів у професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 131-135. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3293
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Н. В. Рогальська, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.]; за заг. ред. акд. В. Д. Кременя; НАПН України – К.: Інформ. системи, 2010. – 342 с.
2. Інноваційні педагогічні технології. – К.: ІЗМН, 2004. – 546 с.
3. Метод проектов в университетском образовании: [сб. науч.-метод. cтатей]. – Вип. 6. / [под общ. ред. М. А. Гусаковского]. – Минск : БГУ, 2008. – 244 с.
4. Юсуфбекова Н. Общие основы педагогической инноватики: опыт разработки теории инновационных процессов в образовании / Н. Юсуфбекова. – М., 1991. – 41 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.