Формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури як мета і соціально значущий результат його фахової підготовки у вищому навчальному закладі

Основний зміст статті

В. М. Романець

Анотація

Романець В. М. Формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури як мета і соціально значущий результат його фахової підготовки у вищому навчальному закладі.


У статті подано результати теоретико-експериментальної роботи з формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури в умовах євроінтеграції та глобалізації освітньо-наукового простору вищої школи. Особливу увагу приділено висвітленню концептуальних засад дослідження.


 

Деталі статті

Як цитувати
Романець, В. (2013). Формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури як мета і соціально значущий результат його фахової підготовки у вищому навчальному закладі. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 135-140. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3294
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

В. М. Романець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

аспірант

Посилання

1. Баталов А. А. Профессиональное мышление: Методологический аспект / А. А. Баталов. – М. : Наука, 1988. – 127 с.
2. Мировоззренческая культура личности: философские проблемы формирования / отв. ред. В. П. Иванов. – К. : Наук. думка, 1986. – 292 с.
3. Макарова Л. Н. Преподаватель высшей школы: индивидуальность, стиль, деятельность: [монография]: [в 2 ч.] / Л. Н. Макарова. – Тамбов : Изд-во ТГУ, 2000. Ч. 2. – 2000. – 142 с.
4. Цокур О. С. Категорія педагогічної свідомості у професійній підготовці майбутнього вчителя: дис. ... док. пед. наук: 13.00.01; 13.00.04 / Ольга Степанівна Цокур. – Одеса, 1998. – 397 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.