Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача до професійної творчої діяльності

Основний зміст статті

В. В. Сгадова

Анотація

Сгадова В. В. Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача до професійної творчої діяльності.


У статті розглянуто зміст психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача до професійної творчої діяльності, висвітлено різні види навчальної діяльності студентів, які забезпечують формування в них творчих умінь.


 

Деталі статті

Як цитувати
Сгадова, В. (2013). Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача до професійної творчої діяльності. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 151-155. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3297
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

В. В. Сгадова, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

кандидат пед. наук, професор

Посилання

1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя / О. А. Абдуллина. – М. : Просвещение, 1990. – 141 с.
2. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития / В. И. Андреев. – Казань, 1989. – 223 с.
3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.
4. Бондар В. І. Дидактика : [підручник] / В. І. Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.
5. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М. : Высш. школа, 1990. – 119 с.
6. Сластенин В. А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки / В. А. Сластенин. – М. : Просвещение, 1976. – 160 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.