Дидактичні умови формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики

Основний зміст статті

Т. Д. Сидоренко

Анотація

Сидоренко Т. Д. Дидактичні умови формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики.


У статті розглядається доцільність організації певної діяльності для її ефективності та необхідність визначення дидактичних умов реалізації визначеної сукупності процесів, мета яких – формування висококваліфікованого спеціаліста.

Деталі статті

Як цитувати
Сидоренко, Т. (2013). Дидактичні умови формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 156-159. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3298
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Т. Д. Сидоренко, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Букач М. М. Формування педагогічної культури вчителя музики засобами спеціальних практик / Микола Миколайович Букач. – Одеса : Логос, 1997. – 196 с.
2. Кагальняк Г. І. Педагогічні умови активізації професійно важливих якостей учителів / Г. І. Кагальняк, О. О. Ящишин // Психологія: [збірник наукорвих праць]. – К., 1991. – Вип. 36.– С. 82–90.
3. Назаренко Н. В. Буденно-музична свідомість як предмет філософсько-естетичного аналізу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. : 09.00.08 «Естетика» / Н. В. Назаренко. – Луганськ, 2006. – 20 с.
4. Рудницька О. П. Формування музичного сприйняття в системі розвитку педагогічної культури майбутнього вчителя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док.пед.наук : спец. : 13.00.01 – «Теорія та історія педагогіки» / О. П. Рудницька. – К., 1994. – 42 с.
5. Чередниченко Т. В. Эстетика музыкальная / Т. В. Чередниченко // Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / [гл. ред. Ю. В. Келдыш]. – Москва: Советская энциклопедия, 1982. – Т. 6: Хейнце – Яшугин. – С. 554–566.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.