Аналіз навчальної мотивації як основи навчально-пізнавальної діяльності студентів

Основний зміст статті

З. І. Ступак

Анотація

Ступак З. І. Аналіз навчальної мотивації як основи навчально-пізнавальної діяльності студентів.


У статті на основі аналізу навчальної мотивації як основи навчально-пізнавальної діяльності студентів здійснено спробу виявити чинники, що впливають на вибір майбутньої спеціальності, а також мотивацію навчальної діяльності студентів.


 

Деталі статті

Як цитувати
Ступак, З. (2013). Аналіз навчальної мотивації як основи навчально-пізнавальної діяльності студентів. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 165-169. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3300
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

З. І. Ступак, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

старший викладач

Посилання

1. Балакірєва О. Ціннісні орієнтації молодого покоління / О. Балакірєва, О. Яременко // Молодь у дзеркалі соціології. – К. : УІСД, 2001. – С. 38–47.
2. Борис І. Мотиваційна сфера як проблемний чинник поведінки / І. Борис // Психологія і суспільство. – Тернопіль: Інститут експериментальних систем освіти. – 2002. – No 2. – С. 48–57.
3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы : [учебник] /Е. П. Ильин. – М. : Питер, 2002 – 508 с.
4. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – М. : Питер, 2007. – 351 с.
5. Скляр П. Мотивація навчальної діяльності студентів / П. Скляр // Соціальна психологія. – 2004. – No 5 (7). – C. 95–108.
6. Langveld M. I. The Psycholoqic of Teachers and the Teachering Profession. State University of Utrecht. The Ycar Boor of Education, 1963.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.