Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів

Основний зміст статті

І. О. Талаш

Анотація

Талаш І. О. Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів.


У статті зроблено спробу окреслити шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів психолого-педагогічного факультету у процесі впровадження модульно-рейтингової технології навчання.

Деталі статті

Як цитувати
Талаш, І. (2013). Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 169-173. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3301
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

І. О. Талаш, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат філол. наук

Посилання

1. Аніщенко О. В. Сучасні педагогічні технології: [курс лекцій] / О. В. Аніщенко, Н. І. Яковець. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 198 с.
2. Безносюк О. О. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу [навч.-метод. посіб.] / О. О. Безносюк, О. А. Прохоров, В. Л. Уліч; за заг. ред. Балабіна В. В. – К. : Інфодрук, 2007. – 20 с.
3. Гончаров С. М. Методи та технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: [навч.-метод. посіб.] / С. М. Гончаров, В. А. Гурин. – Рівне : НУВГП, 2010. – 451 с.
4. Клочек Г. Про деякі проблеми «стратегії і тактики» реформування вищої педагогічної освіти / Г. Клочек // Освіта і управління. – 2007. – No 2. – С. 57–61.
5. Кондрашова Л. В. Высшая педагогическая школа и Болонский процесс / Лидия Валентиновна Кондрашова. – Кривой Рог : КДПУ, 2007. – 474 с.
6. Сікорський П. Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі Булонської угоди / П. Сікорський // Вища школа. – 2008. –No 1. – С. 26–35.
7. Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 230 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.