Організація та проведення практик як ключовий чинник формування пізнавальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей

Основний зміст статті

Т. А. Тернавська

Анотація

Тернавська Т. А. Організація та проведення практик як ключовий чинник формування пізнавальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей.


Стаття присвячена обґрунтуванню організації та проведення практик. Визначено особливості формування пізнавальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей у процесі практичної підготовки.

Деталі статті

Як цитувати
Тернавська, Т. (2013). Організація та проведення практик як ключовий чинник формування пізнавальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 174-177. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3302
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Т. А. Тернавська, ПВНЗ «Соціально-педагогічний інститут. Педагогічна академія»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе : контекстный подход / Андрей Александрович Вербицький. – М. : Высш. шк., 1992. – 123 с.
2. Лист МОН 1/9-93 від 07.02.2009 р. «Про практичну підготовку студентів» / І. О. Вакарчук. – К, 2009. – С. 1.
3. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (в частині розподілу навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін галузі знань «0101Освіта», напрямку підготовки 6.010102 «Початкова освіта») / керівн. розроб. Бондар В. І. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009.
4. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] / З. Н. Курлянд, П. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін., / за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 495 с.
5. Положення «Про проведення практик студентів»: за станом на 28 вересня 2009 р. / підгот. Т. А. Тернавська. – Кіровоград : ПВНЗ «СПІ Педагогічна академія», 2009. – 14 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.