Організованість як одна з головних професійно важливих якостей медичного працівника

Основний зміст статті

І. І. Черемісова

Анотація

Черемісова І. І. Організованість як одна з головних професійно важливих якостей медичного працівника.


У статі розглянуто професійно важливі якості медичного працівника, визначено ці якості. Розкрито суть і зміст професійних якостей медичного працівника.

Деталі статті

Як цитувати
Черемісова, І. (2013). Організованість як одна з головних професійно важливих якостей медичного працівника. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 184-188. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3305
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

І. І. Черемісова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди

аспірант

Посилання

1. Винославська О. В. Психологічні особливості студентської групи / О. В. Винославська // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – No 7. – С. 65–87.
2. Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 480 с.
3. Лутошкин А. Н. Как вести за собой: Старшеклассникам об основах орг. Работы / под ред. Б. З. Вульфова. 3-е изд., перераб, и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 208 с.: ил.
4. Тлумачний словник української мови / за ред. Д. Г. Гринчишина. – 3-е вид., перероб. і допов. – К. : Освіта, 1999 – 302 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.