Зміст підготовки фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України та Російської Федерації: порівняльний аналіз

Основний зміст статті

Г. П. Щука

Анотація

Щука Г. П. Зміст підготовки фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України та Російської Федерації: порівняльний аналіз.


У статті на основі зіставлення, порівняння, узагальнення вітчизняних та російських стандартів підготовки бакалаврів та магістрів туризму визначається спільне та особливе у змісті підготовки фахівців сфери туризму цього рівня, розглядаються можливості запровадження окремих елементів досвіду російських колег у діяльність вітчизняних навчальних закладів, які реалізують напрям підготовки «Туризм».

Деталі статті

Як цитувати
Щука, Г. (2013). Зміст підготовки фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України та Російської Федерації: порівняльний аналіз. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 191-198. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3307
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Г. П. Щука, Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму, ДВНЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

докторант

Посилання

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» : ГСВО МОН України 6.140103-2010. – [Чинний від 2010-11-08]. – К. : ЦІІНМВ КНТЕУ, 2010. – 16 с.
2. Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)» напряму підготовки 140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» : ГСВО МОН України 8.14010301-2010. – [Чинний від 2010-11-08]. – К. : ЦІІНМВ КНТЕУ, 2010. – 16 с.
3. Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)» напряму підготовки 140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування». – К. : ЦІІНМВ КНТЕУ, 2010. – 75 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация (степень) «бакалавр») – [Введен 2009-10-28]. – М., 23 с.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация (степень) «магистр»). – [Введен 2009–10–28]. – М., 23 с.
6. Щука Г. П. Критерії визначення спеціальностей та спеціалізацій в туристській освіті / Г. П. Щука // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали VІ міжнародної наукової конференції (Львів-Розлуч, 5-7 жовтня 2012 р.). – Львів : Видавчничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 424–428.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.