Методологічні передумови розуміння сутності ціннісно-смислової свідомості школярів у просторі особистісно орієнтовного уроку

Основний зміст статті

Ю. О. Баруліна

Анотація

Баруліна Ю. О. Методологічні передумови розуміння сутності ціннісно-смислової свідомості школярів у просторі особистісно орієнтовного уроку.


У статті розглянуто різні теоретичні підходи до поняття «особистісно орієнтовне навчання»,«особистісно орієнтовний урок», філософські та психолого-педагогічні передумови розвитку ціннісно-смислової свідомості старшокласників у просторі особистісно орієнтовного уроку.

Деталі статті

Як цитувати
Баруліна, Ю. (2013). Методологічні передумови розуміння сутності ціннісно-смислової свідомості школярів у просторі особистісно орієнтовного уроку. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 199-202. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3308
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

Ю. О. Баруліна, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

здобувач

Посилання

1. Бичко А. К. Історія філософії : [підручник] / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. – К. : Либідь, 2001. – 408 с.
2. Бондаревская Е. В. Учителю о личностно ориентированном образовании / Е. В. Бондаревская // Воспитание как встреча с личностью. – Т. 2, Ростов-на-Дону, 2006. – 502с.
3. Каган М. С. Философская теория ценности / М. С. Каган. – СПб, 1997. – 215 с.
4. Каптерев П. Ф. Общечеловеческие идеалы в теории средней школы. Педагогика Н. И. Пирогова / П. Ф. Каптерев // Педагогика. – 1995. – No 5. – С. 64-75.
5. Сластенин В.А. Педагогика / В. А Сластенин, И. Р. Исаев, Е. И. Шиянов – М. : Академия, 2002. – 406 с.
6. Філософія: [підручник] [за заг. ред. Горлача М. І., Кременя В. Г., Рибалка В. К.]. – Харків : Консум, 2000. – 672 с.
7. Філософія: [навчальний посібник] / І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, І. В. Бойченко, В. П. Розумний та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 1997. – 584 с.
8. Шамова Т. И. Управление образовательными системами / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. JI. Шибанова. – М. : Академия, 2002. – 312 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.