Методи та прийоми роботи над поняттями на уроках інформатики

Основний зміст статті

М. В. Золочевська

Анотація

Золочевська М. В. Методи та прийоми роботи над поняттями на уроках інформатики.


Робота над поняттями є важливим складником дослідницької діяльності, що зумовлює навчання учнів виокремлювати основні поняття предметної області, аналізувати наявні трактування, конструювати поняття на основі істотних ознак. У статті пропонуються методи та прийоми активного навчання роботи з понятійним апаратом на уроках інформатики.

Деталі статті

Як цитувати
Золочевська, М. (2013). Методи та прийоми роботи над поняттями на уроках інформатики. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 205-209. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3310
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

М. В. Золочевська, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Боно Э. Серьезное творческое мышление / Э. Боно [пер. с англ. Д. Я. Онацкая]. – Мн. : 000 «Попурри», 2005. – 416 с. : ил.
2. Золочевська М. В. Методична підготовка майбутніх учителів інформатики до використання дослідницьких методів навчання / М. В. Золочевська, Н. В. Морзе // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. – 2010. – No 3(17) – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em17/emg.html.
3. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки: посібник для вчителів / А. О. Гін – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2007. – 100 с.
4. Ивин А. А. Искусство правильно мыслить / А. А Ивин. – [Изд. 2-е.] — М., Просвещение, 1990. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.geocities.com /geotheism/index.html.
5. Пушкарь А. И. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности: учебное пособие / А. И. Пушкарь, Л. В. Потрашкова – Харьков : ИД «ИНЖЄК», 2008. – 2 изд. – 280 с. 6. Хуторской А. В. Как стать ученым. Занятия по физике со старшеклассниками / А. В. Хуторской, Л. Н. Хуторская, И. С. Маслов – М. : Глобус, 2008.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.