Економічна підготовка старшокласників у процесі профільної технологічної освіти

Основний зміст статті

В. С. Кулішов

Анотація

Кулішов В. С. Економічна підготовка старшокласників у процесі профільної технологічної освіти.


У статті розглянуто передумови здійснення та роль економічної підготовки учнів старшої школи у процесі профільної технологічної освіти відповідно до сучасних тенденцій розвитку суспільства.

Деталі статті

Як цитувати
Кулішов, В. (2013). Економічна підготовка старшокласників у процесі профільної технологічної освіти. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 210-214. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3311
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

В. С. Кулішов, Лабораторія трудової підготовки і політехнічної творчості НАПН України

аспірант

Посилання

1. Бібік Н. М. Профільна школа: проблеми наукового супроводження / Надія Михайлівна Бібік // Зміст і технології шкільної освіти: матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України 30-31 березня 2004 р. – К.: Педагогічна думка, 2004. – С. 6–9.
2. Енциклопедія освіти / В. Г. Кремінь (гол. ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
3. Мадзігон В. М. Продуктивна педагогіка. Монографія / Василь Мадзігон. – К. : Вересень, 2004. – 324 с.
4. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : навчальний посібник / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак– К. : Видавничий центр «Просвіта», 2000. – 368 с.
5. Пометун О. Старша школа: проблеми формування змісту й організації навчальної діяльності учнів / О. Пометун // Рідна школа. – 2011. – No 6. – С. 3–7.
6. Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі: наказ ... від 11. 09. 2009 р. No 854 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – No 28-29. – С. 57–64.
7. Производительный труд // Большая советская энциклопедия / Гл.ред. М. П. Прохоров. – Т. 21. – М.: Советская энциклопедия, 1975. – 640 с.
8. Сікорський П. І. Профілізація старшої школи у контексті професійної підготовки учнів / П. І. Сікорський // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – No 3. – С. 46-51.
9. Шпак О. Т. Вивчення і оцінка рівня економічної підготовки учнів: питання теорії і методики: навч. пос. / О. Т. Шпак, С. Г. Цибін, В. М. Городній, В. І. Терес; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Четверта хвиля, 2001. – 127 с.
10. Шпак О. Т. Економічна підготовка педагогічних кадрів в системі безперервної освіти / НПУ ім. Драгоманова. – К. : Четверта хвиля, 2000. – 352 с.
11. Экономическая теория в школе / Под ред. Л. А. Гусева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 544 с.
12. Экономическое воспитание и образование молодежи / [Составители: А. В. Антонюк, В. А. Мельченко]. – К. : Молодь, 1986. – 184 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.