Теоретичні основи організації навчання розумово обдарованих молодших школярів

Основний зміст статті

В. М. Марків

Анотація

Марків В. М. Теоретичні основи організації навчання розумово обдарованих молодших школярів.


У статті розглядаються теоретичні засади організації навчання розумово обдарованих молодших школярів.


 

Деталі статті

Як цитувати
Марків, В. (2013). Теоретичні основи організації навчання розумово обдарованих молодших школярів. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 215-219. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3312
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

В. М. Марків, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Гальтон Ф. Наследственность таланта: Законы и последствия / Ф. Гальтон. – М. : Мысль, 1996. – 296 с.
2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 368 с.
3. Леонтьев А. Н. Биологическое и социальное в психике человека // Проблемы развития психики. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – С. 196–219.
4. Платонов К К. Проблемы способностей / К К. Платонов. – М. : Наука, 1972. – 310 с.
5. Теплов Б. М. Способности и одаренность // Б. М. Теплов. Проблемы индивидуальных различий. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – С. 9–39.
6. Ярошевский М. Г. История психологи / М. Г. Ярошевский. – [5-е изд.]. – М. : Мысль, 1985. – 575с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.