Формування творчої особистості молодшого школяра засобами ТРВЗ-технології на уроках навчання грамоти

Основний зміст статті

О. А. Павлик

Анотація

Павлик О. А. Формування творчої особистості молодшого школяра засобами ТРВЗ-технології  на уроках навчання грамоти.


У статті розглядається проблема формування творчої особистості першокласника, з’ясовується сутність основних понять, окреслюються методи і прийоми ТРВЗ в аспекті досліджуваної проблеми.

Деталі статті

Як цитувати
Павлик, О. (2013). Формування творчої особистості молодшого школяра засобами ТРВЗ-технології на уроках навчання грамоти. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 219-222. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3313
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

О. А. Павлик, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Введение в ТРИЗ. Основные понятия и подходы: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.triz-chance.ru/e-books.html.
2. Демчук Л. В. Виховання творчої особистості / Л. В. Демчук // Психологічна газета. – 2007. – No 16. – С. 22–31.
3. Рибалка В. В. Поняття про творчість, творчу особистість та особистісний підхід до вивчення і розвитку творчого потенціалу молоді / В. В. Рибалка // Психологія розвитку творчої особистості. – К., 1995. – С. 5–24.
4. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – К. : Рад. школа, 1972. – 244 с.
5. Телячук В. П. Сходинками творчості. Методика ТРВЗ у початковій школі / В. П. Телячук, О. В. Лесіна – К., Основа, 2007. – 112 c.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.