Формування чуттєвої культури учнів основної школи у процесі вивчення художньої літератури

Основний зміст статті

С. П. Паламар

Анотація

Паламар С. П. Формування чуттєвої культури учнів основної школи у процесі вивчення художньої літератури.


У статті окреслено чинники, що впливають на формування та збагачення чуттєвої культури учнів основної школи; проаналізовано значення у цьому процесі вивчення художньої літератури. Доведено взаємозв’язок сформованості чуттєвої культури учнів основної школи з рівнем розвитку художнього виховання. Уміння здіснювати літературний аналіз художнього тексту віднесено до структури читацької компетентності учнів основної школи.

Деталі статті

Як цитувати
Паламар, С. (2013). Формування чуттєвої культури учнів основної школи у процесі вивчення художньої літератури. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 222-229. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3314
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

С. П. Паламар, Інститут педагогіки НАПН України

кандидат пед. наук, ст. науковий співробітник

Посилання

1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1975. – 504 с.
2. Зинченко В. П. Размышления о душе и ее воспитании (час души) / В. П. Зинченко // Вопросы философии. – 2002. – No2. – С. 119–136.
3. Лихачев Д. Б. Теория эстетического воспитания школьников / Б. Б. Лихачов. – М., 1985. – 176 с.
4. Подольська Є. А. Культурологія : [навч. посіб.] / Подольська Є. А., Лихвар В. Д., Іванова К. А. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.
5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2 т. / С. Л. Рубинштейн ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1989. – Т. 2. – 1989. – 323 с.
6. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. Серце віддію дітям. Народження громадянина. Листи до сина / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1977. – Т.3. – 670 с.
7. Флоренская Т. А. Проблема психологии катарсиса как преобразования личности / Т. А. Флоренская // Психологические механизмы регуляции социального поведения. – М. : Наука, 1979. – С.151–174.
8. Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения : в 2 т./ С. Т. Шацкий. – М. : Педагогика, 1980. – Т.2. – 416 с.
9. Эстетическое воспитание молодежи средствами искусства / под ред. Бутенко В. Г. – М., 1991. – 242 с.
10. Якобсон П. М. Психология чувств / П. М. Якобсон / АПН РСФСР, Ин- т психологии. – М. : Изд- во АПН РСФСР, 1956. – 237 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.