Сутність та особливості музичного сприймання учнів на уроках музики

Основний зміст статті

Т. Д. Фурдак

Анотація

Фурдак Т. Д. Сутність та особливості музичного сприймання учнів на уроках музики.


У статті ґрунтовно розкрито сутність та особливості музичного сприймання учнів на уроках музики. На основі теоретичного аналізу досліджень науковців, багаторічного особистого спостереження, досвіду викладачів вищих навчальних закладів та вчителів музики загальноосвітніх шкіл пропонуються етапи організації умов процесу вміння усвідомлено сприймати музичний твір учнями.

Деталі статті

Як цитувати
Фурдак, Т. (2013). Сутність та особливості музичного сприймання учнів на уроках музики. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 233-237. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3316
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

Т. Д. Фурдак, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ст. викладач

Посилання

1. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Юлий Багирович Алиев. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 336 с.
2. Бочкарьов Л. Л. Проблема адекватності сприйняття музики / Л. Л. Бочкарьов // Музична психологія і психотерапія. – 2007. – No 3.
3. Выготский Л. С. Психология искусства / Лев Семенович Выготский. – М. : Искусство,1986. – 320 с.
4. Кабалевский Д. Б. Педагогические размышления: избранные статьи и доклады /Дмитрий Борисович Кабалевский. – М. : Просвещение, 1986. – 336 с.
5. Талызина Н. Ф. Психология музыкальных способностей / Н. Ф. Талызина, О. П. Лобанова. – М. : Выс. шк., 2009. – 244 с.
6. Теплов Б. М. Пихология музыкальных способностей / Б. М. Теплов // Избранные труды в 2т. – Т. 1. – М. : Педагогика, 1985.
7. Ткачова Н. П. Сприйняття музики у вихованні учнів загальноосвітньої школи. Теорія і методика мистецької освіти : [зб. наук. праць] / [Н. П. Ткачова ; ред. кол. О. П. Щолокова та ін.]. – К. : НПУ, 2000. – 181 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.