Види вправ для підготовки учнів до написання творів

Основний зміст статті

Л. С. Цоуфал

Анотація

Цоуфал Л. С. Види вправ для підготовки учнів до написання творів.


У статті охарактеризовано твір як вид роботи з розвитку зв’язного мовлення, визначено види вправ для розосередженої підготовки учнів до написання творів.

Деталі статті

Як цитувати
Цоуфал, Л. (2013). Види вправ для підготовки учнів до написання творів. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 237-240. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3317
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

Л. С. Цоуфал, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

старший викладач

Посилання

1. Донченко Т. Учнівські твори як засіб мовленнєвого розвитку учнів / Тамара Донченко // Українська мова і література в школі. – 2009. – No 1. – С. 2–7.
2. Купалова А. Ю. Типология упражнений // Методика развития речи на уроках русского языка / А. Ю. Купалова, Н. Е. Богуславская, В. И. Капинос и др. / под. ред. Т. А. Ладыженской. – [2-е изд.]. – М. :
Просвещение, 1991. – С. 15–17.
3. Ладыженская Т. А. Система обучения сочинениям на уроках русского языка (ІV–VІІІ классы) / Т. А. Ладыженская. – М. : Просвещение, 1978. – 367 с.
4. Мельничайко В. Я Творчі роботи на уроках української мови: Конструювання. Редагування. Переклад [посіб. для вчит.] / Володимир Ярославович Мельничайко. – К. : Рад. школа, 1984. – 223 с.
5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк: М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горошкіна та ін. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.
6. Синиця І. О. Особливості мовного оформлення учнями своїх думок / І. О. Синиця // Українська мова і література в школі. – 1976. – No 3. – С. 61–66.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.