Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах колективу і навчального середовища.

Основний зміст статті

І. М. Шимко

Анотація

Шимко І. М. Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах колективу і навчального середовища.


У статті здійснено теоретичний аналіз з проблеми розвитку особистості молодшого школяра в колективі, розкрито сутність та особливості соціалізації молодшого школяра в умовах колективу і навчального середовища.

Деталі статті

Як цитувати
Шимко, І. (2013). Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах колективу і навчального середовища. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 241-244. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3318
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

І. М. Шимко, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Каменєва Н. С. Психологічний аспект соціалізації особистості в колективі в умовах гуманізації суспільства / Н. С. Каменєва // Social-science. – 2010. – No 2. – С. 131.
2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: [навч. посіб.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.
3. Мудрик А. В. Социальная педагогика: [учебник] / Анатолий Викторович Мудрик. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 200 с.
4. Проблемы формирования личности / [Божович Л.И.]; под ред. Д. И. Фельдштейна. – В. : Издательство «Институт практической психологии», 1997. – 352 с.
5. Токарєва Л. Соціалізація і розвиток обдарованого молодшого учня / Л. Токарєва // Соціальна психологія. – 2006. – No 1 (15). – C. 94–102.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.