Концептуальні засади організації моделі оптимізації мовленнєвого самовираження в умовах ДНЗ

Основний зміст статті

А. М. Аніщук

Анотація

Аніщук А. М. Концептуальні засади організації моделі оптимізації мовленнєвого самовираження в умовах ДНЗ.


У статті визначено основні концептуальні засади організації моделі оптимізації мовленнєвого самовираження в умовах ДНЗ.

Деталі статті

Як цитувати
Аніщук, А. (2013). Концептуальні засади організації моделі оптимізації мовленнєвого самовираження в умовах ДНЗ. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 245-250. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3319
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

А. М. Аніщук, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Богуш А. М. Мова ваших дітей / Алла Миколаївна Богуш. – К. : Рад. школа, 1989. – 130 с.
2. Гончаренко А. М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників: [навч.-метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку «Я у Світі»] / А. М. Гончаренко. – К. : Світоч, 2009. – 160 с.
3. Гончаренко А. М. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Алла Миколаївна Гончаренко. – К., 2003. – 214 с,
4. Джайнотт Х. Дж. Родители и дети / Джайнотт Хайм Дж. – М. : Знание, 1986. – 94 с.
5. Калмикова Л. О. Комунікативний підхід до розвитку мовлення дошкільнят / Л. О. Калмикова // Педагогіка і психологія. – 1996. – No 1. – C. 51–55.
6. Кононко О. Л. Орієнтир сьогодення – компетентна особистість / Олена Кононко // Дошкільне виховання. – 2005. – No 7. – С. 7–9.
7. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід): [монографія] / О. Л. Кононко. – К. : Стилос, 2000. – 336 с.
8. Крутій К. Л. Створення мовленнєвого середовища: теоретичні засади і практична реалізація. – [2-е вид.] / К. Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 168 с.
9. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка: [пособие для студ. пед. вузов и колледжей] / Михаил Ростиславович Львов. – М. : ИЦ «Академия»; Высшая школа, 1999. – 272 с.
10. Менг К. Коммуникативно-речевая деятельность старших дошкольников в ситуативной обусловленности (компоненты и градации) / К. Менг // Психолингвистика: сб. статей / [отв. ред. А. М. Шахнарович]. – М., 1984. – С. 241–259.
11. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому / Мария Монтессори; [сост., вступ. статья М. В. Богуславский, Г. Б. Корнеулов]. – М. : ИД «Карапуз», 2002. – 272 с.
12. Пироженко Т. А. Коммуникативно-речевое развитие ребенка / Пироженко Т. А. – К. : Норе-принт, 2002. – 309 с.
13. Федоренко Л. П. Методика развития речи детей дошкольного возраста: [пособ. для уч-ся дошк. пед. училищ] / Лидия Прокофьевна Федоренко. – М. : Просвещение, 1977. – 239 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.