Формування мовлення дітей дошкільного віку з особливими потребами у контексті гуманістичної парадигми

Основний зміст статті

Н. І. Ашиток

Анотація

Ашиток Н. И. Формування мовлення дітей дошкільного віку з особливими потребами у контексті гуманістичної парадигми


Стаття присвячена вивченню стану сформованості творчого зв’язного мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку та визначенню ефективних методів і прийомів, які забезпечують формування та розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь зазначеної категорії дітей.

Деталі статті

Як цитувати
Ашиток, Н. (2013). Формування мовлення дітей дошкільного віку з особливими потребами у контексті гуманістичної парадигми. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 250-255. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3320
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Н. І. Ашиток, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор філософських наук, доцент

Посилання

1. Використання невербальних засобів комунікації у корекційній роботі з дітьми старшого дошкільного віку із ЗПР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.logopediya.com.ua/the-news/284-2012-02-19-20-23-17.
2. Гавриш Н. Відбиття в мовленні дошкільників особливостей світорозуміння. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrdeti.com/2010/2_a4_2010.html
3. Гавриш Н. Розвиток мовленнєво-творчої діяльності в дошкільному дитинстві : [монографія] / Н. Гавриш. – Донецьк : Лебідь, 2001. – 238 с.
4. Горєлова А. Формуємо зв’язне мовлення / А. Горєлова // Дошкільне виховання. – 2004. – No 4. – С.15–17.
5. Інформація відділу інклюзивного навчання та інтернатних закладів про запровадження інклюзивного навчання – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami
6. Когут М. В. Принципи розвитку мовлення та навчання дітей дошкільного віку рідної мови / М. В. Когут // Мовленнєва веселка. – 2006. – No 1–2. – С.1–5.
7. Майбутній вчитель-вихователь: пріоритети гуманістичної парадигми. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// izmix.org.ua/stat.php?id=11
8. Особливості пізнавальної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-referat.com
9. Пахомова Н. Мовленнєва готовність дітей дошкільного віку з тяжкими вадами мовлення / Н. Пахомова // Дефектологія. – 2005. – No 3. – С. 48–50.
10. Перші кроки до інклюзивного навчання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. the-news/101-2011-05-15-18-55-26.
11. Пироженко Т. А. Мовленнєве зростання дошкільника / Т. А. Пироженко // Науково-методичний посібник. – К. : Грайлик, 1999. – 40 с.
12. Пироженко Т. А. Мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку / Т. А. Пироженко // Актуальні проблеми сучасної української психології: Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. академіка С. Д. Максименка. – К. : Нора-Друк, 2003. – Вип.23. – С.281–293.
13. Шкльода В. М. Розвиваємо мовлення дошкільників / В. М. Шкльода // Мовленнєва веселка. – 2003. – No 17–18. – С.1–12.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.