Підготовка вихователів до розвитку особистості дошкільника засобами музичного мистецтва

Основний зміст статті

О. А. Бєлікова

Анотація

Бєлікова О. А. Підготовка вихователів до розвитку особистості дошкільника засобами музичного мистецтва.


У статті висвітлено змістовий компонент професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти з урахуванням його модернізації. Звертаючись до музичного мистецтва через популяризацію серед вихователів методів та прийомів музикотерапії, приклади яких надаються в статті, окреслено їх вплив на розвиток особистості дошкільника.

Деталі статті

Як цитувати
Бєлікова, О. (2013). Підготовка вихователів до розвитку особистості дошкільника засобами музичного мистецтва. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 255-261. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3321
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

О. А. Бєлікова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

асистент

Посилання

1. http://propolka.pp.ua/issledovanie_vlijanija_muziki.html
2. Білодід Ю. М. Духовність: сутність, структура, функції: [монографія] | Ю.М. Білодід. – Житомир: Редакційно-видавничий відділ ІПСТ, 2003. – 192 с.
3. Музично-енциклопедичний словник. – К.,1991. – С. 359.
4. Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия: теория и практика: [учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений]. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 176 с.
5. Побережная Г. И. Музыка в детской душе / Г. И. Побережная. – К., 2007. – С. 24.
6. Саранин В. П. Музыка как смыслообразующая константа жизнедеятельности человека: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. фил. наук : спец. : 24.00.01 «Теория и история культуры» / Владимир Петрович Саранин. – Тамбов, 2003. – 19 с.
7. Холопова В. Понятие «Музика» / В. Холопова // Музыкальная академия. – No 4. – 2003. – C. 1–18.
8. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. – М., 2001.– 334 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.