Сучасні підходи до формування культури батьківства у взаємодії дошкільного навчального закладу з молодою сім’єю

Основний зміст статті

Н. В. Вахняк

Анотація

Вахняк Н. В. Сучасні підходи до формування культури батьківства у взаємодії дошкільного навчального закладу з молодою сім’єю.


У статті розкрито сучасні підходи педагогів ДНЗ до формування культури батьківства молодих сімей, основні параметри педагогічної культури, визначено рівні сформованості культури батьківства, виокремлено етапи педагогічної просвіти молодих сімей.

Деталі статті

Як цитувати
Вахняк, Н. (2013). Сучасні підходи до формування культури батьківства у взаємодії дошкільного навчального закладу з молодою сім’єю. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 262-265. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3322
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Н. В. Вахняк, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

аспірант

Посилання

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України; Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К. : Світич, 2008. – 430 с.
2. Воспитатели и родители / [сост.: Л. В. Загик, В. М. Иванова]. – М. : Просвещение, 1985. – 96 с.
3. Деснова І. С. Шляхи взаємодії педагогів із батьками дітей раннього віку / І. С. Деснова // Дошкільна освіта. – 2007. – No4 (18). – С. 39-41.
4. Доронова Т. Взаимодействия дошкольного учреждения с родителями / Т. Доронова // Дошкольное воспитание. – 2004. – No1. – С. 60-68.
5. Ладивір С. Секрети батьківської педагогіки / С. Ладивір // Дошкільне виховання. – 2008. – No 6. – С. 3–6.
6. Пагута Т. І. Співробітництво вихователів дошкільних закладів із сім’єю по вихованню дошкільників в дусі миру: автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Т. І. Пагута. – Київ, 1997. – 24 с.
7. Проект Концепції розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //сivic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/discussion/ovv/project;jssesionid= 442F8B56393353760C6E281346AD.
8. Товкач І. Є. Хочу бути мамою, хочу бути татом: [ навч.-метод. посіб.] / І. Є. Товкач – К. : ВД «Слово», 2012. – 368 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.